Neyse - Hokkabaz / Şarkı Sözleri


Kahrından çok yer gezdim ama
Düşündüm yalnız başına
Alışmak zor mu gelir yerine, sonra
İçmek, gülmek, kim takar, alkış tutar
Senin gibi hokkabaza kalsa
Dünyanın çivisi çıkar, içim yanar
Alemdeki o tek bilene sorsam
Sarsam, belki esneyip bağdaş kurar
Birkaç yıllık yorgunluk var ama
Aslında hepsi bir yana
Çamur ve çirkef bu düzene kalsa
Dünyanın çivisi çıkar, içim yanar
Alemdeki o tek bilene sorsam
Sarılsam, belki esneyip bağdaş kurar
Böylesi tantanayla olsa olsa bu meczup
Bir takar, iki takar, kibrit çakar

Senin gibi hokkabaza kalsa
Dünyanın çivisi çıkar, içim yanar
Alemdeki o tek bilene sorsam
Sarsam, belki esneyip bağdaş kurar